Peta Interaktif Kemudahan Sukan di Pulau Pinang

Adalah dimaklumkan bahawa MMK Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang dan  Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Unit PEGIS PSUKPP telah membangunkan sebuah peta laman interaktif kemudahan-kemudahan sukan di Negeri Pulau Pinang sebagai panduan serta rujukan umum.

Ianya boleh dilayari di http://epegis.penang.gov.my/sa_sukan/