Fungsi Unit

UNIT PENTADBIRAN DAN OPERASI

 • Memastikan segala urusan pentadbiran dan kewangan jabatan dilaksanakan dengan efektif bagi menjayakan visi jabatan.
 • Merancang dan mengurus hal ehwal kewangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan.
 • Mengurus, merekod dan menyelenggara semua asset dan stok bawah seliaan jabatan.
 • Merancang, menyelaras dan mengurus segala aspek berkaitan sumber manusia.
 • Mengurus dan memantau segala bangunan di bawah pengurusan dan penyeliaan jabatan.
 • Menyelaras dan mengurus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.


UNIT KEWANGAN

 • Memastikan segala urusan pentadbiran dan kewangan jabatan dilaksanakan dengan efektif bagi menjayakan visi jabatan.
 • Merancang dan mengurus hal ehwal kewangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan.
 • Mengurus, merekod dan menyelenggara semua asset dan stok bawah seliaan jabatan.


UNIT PEMBANGUNAN ATLET MUDA & AKAR UMBI

 • Mengurus segala urusan penyediaan atlet peringkat akar umbi sekaligus menjadi saluran kepada sukan prestasi tinggi.
 • Mewujudkan program pencarian bakat atau talent identification yang berkesan untuk memperluaskan dan menguatkan pangkalan atlet muda.
 • Mensistematik pelaksanaan program pembangunan bermula dari peringkat akar umbi (7-12 tahun), Bakat (12 – 15 tahun) dan Pelapis (16 – 17 tahun).
 • Menjalinkan ikatan Kerjasama dan perhubungan dengan Unit Sukan Jabatan Pendidikan Negeri untuk membangkit penyertaan daripada murid-murid di peringkat sekolah rendah.


UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI

 • Mengurus segala urusan penyediaan kontingen negeri Pulau Pinang ke Sukan Malaysia
 • Mewujudkan strategi pengukuhan sukan berprestasi tinggi yang berjangka Panjang
 • Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sukan Malaysia secara berkala bagi persediaan untuk menghadapi Sukan Malaysia
 • Memantau dan menilai prestasi sukan prestasi tinggi melalui keputusan pertandingan serta laporan persatuan sukan negeri dan jurulatih
 • Melaksanakan tugasan urusetia dan sekretariat Sukan Malaysia untuk jabatan
 • Merancang dan melaksanakan program pembangunan sukan berprestasi tinggi


UNIT KERJAYA, PENDIDIKAN & KEBAJIKAN (PENANG ATHLETE CAREER & EDUCATION - PACE)

 • Mewujudkan dan menyediakan platform untuk mencari peluang-peluang dan program yang dijadikan sebagai asas dalam memberikan keyakinan kepada atlet-atlet negeri dan bekas atlet dari segi jaminan masa hadapan mereka.
 • Merancang dan mewujudkan bantuan-bantuan khusus kepada atlet negeri dalam tiga aspek utama iaitu (1.) Pendidikan (2.) Kebajikan dan (3.) Kerjaya.
 • Mewujudkan perjalinan kerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta dalam membuka peluang dan laluan khas kepada atlet negeri dalam ketiga-tiga aspek utama di bawah Unit PACE.


UNIT KEJURULATIHAN DAN PENGURUSAN SUKAN

 • Melantik jurulatih yang bertauliah, berkemahiran tinggi dan berpengalaman di bawah program Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
 • Memantau dan menilai prestasi jurulatih secara berkala untuk memastikan KPI jurulatih dicapai.
 • Mempelbagaikan usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta kemahiran kejurulatihan melalui penganjuran kursus-kursus pembinaan dan program pembangunan jurulatih.
 • Mewujudkan landasan kerjaya jurulatih yang progresif dan dinamik.
 • Mengurus dan menjalinkan kerjasama bersama dengan Persatuan Sukan Negeri di bawah naungan Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.
 • Memperluaskan penglibatan pemegang taruh dan pihak-pihak berkepentingan secara menyeluruh dalam usaha untuk meningkatkan prestasi sukan negeri.
 • Membantu dalam pemantapan pengurusan dan pentadbiran persatuan sukan negeri agar selari dengan peranan Akta Pembangunan Sukan 1997.
 • Menyelaras dan mengurus setia Mesyuarat Ahli Majlis, Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang.


UNIT SAINS & PERUBATAN SUKAN

 • Memberi penekanan terhadap peningkatan keberkesanan latihan dalam sukan berpandukan teknologi serta konsep sains sukan yang terkini.
 • Menubuhkan pusat maklumat yang mengumpul, menyimpan dan menyebar maklumat berkaitan sains sukan kepada jurulatih dan atlet negeri.
 • Meneliti perkembangan sains sukan yang digunapakai oleh lain-lain agensi sukan tempatan ataupun kajian yang diperolehi dari luar negara.
 • Merancang, melaksanakan dan menilai ujian prestasi kecergasan atlet secara berkala.

UNIT SUKAN UNTUK SEMUA (SPORTSFORALL)

 • Melaksanakan klinik-klinik sukan dibawah inisiatif Jawatankuasa MMK Belia & Sukan bagi mewujudkan platform pengenalan sukan yang membolehkan anak-anak muda peringkat akar umbi serta bakat-bakat baru Pulau Pinang untuk mengenali, mencuba, dan merasai dengan sendiri akan jenis-jenis permainan yang diperkenalkan pada setiap bulan dengan harapan ianya akan mendekatkan mereka dengan sukan ini dan menjadi bakal juara baharu di masa hadapan.