Piagam PelangganMajlis Sukan Negeri Pulau Pinang komited dalam melaksanakan pencapaian terhadap piagam pelanggan sebagaimana yang digariskan seperti dibawah dengan Cekap, Akauntabel dan Telus :-

  • Melaksanakan program pembangunan sukan berprestasi tinggi negeri bersama dengan kerjasama Persatuan Sukan Negeri & agensi-agensi sukan negeri dalam menjana pertumbuhan atlet-atlet berprestasi tinggi di Pulau Pinang.

  • Berfungsi sebagai agensi penyelaras kepada pusat-pusat latihan sukan, persatuan sukan negeri dan Majlis Sukan Daerah di negeri Pulau Pinang. 

  • Menjadi pusat sumber dan rujukan semua pihak dalam aspek sukan berprestasi tinggi negeri. 

  • Mengeluarkan bantuan kewangan yang diluluskan kepada Persatuan Sukan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang permohonan (lengkap).

  • Mengemukakan resit pengecualian cukai pendapatan dan sumbangan derma daripada syarikat/individu/persatuan yang dibayar atas nama ‘Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang’ kepada persatuan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan cek tersebut. 

  • Membuat bayaran kepada pembekal barangan/perkhidmatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen pembayaran (Pesanan Kerajaan/Invois) yang lengkap diisi.

  • Memberi maklumbalas terhadap aduan yang diterima daripada persatuan-persatuan sukan/orang perseorangan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.